OM OSS


När bildades Sveriges Mjölkbönder?

Sveriges Mjölkbönder bildades den 15 februari 2006 som en systerorganisation till Landsforeningen af Danske Maelkeproducenter, LDM, i Danmark. Föreningen hette då LDM Sveriges Mjölkbönder. Eftersom vi i dag är fristående från den danska organisationen besluades det vid årsstämman 2011 att förkortningen LDM tas bort.


Vad är föreningens syfte?

Sveriges Mjölkbönder är en intresseorganisation för mjölkproducenter. Syftet med verksamheten är att, med fokus på mjölkböndernas lönsamhet, skapa en framtidstro i mjölkproduktionen genom att driva på förändringar, förmedla ny kunskap och påverka beslutsfattare.


Vilken är föreningens programförklaring?

Föreningen har fem huvudpunkter som genomsyrar arbetet:

  1. Sveriges Mjölkbönder skall jobba för produktionsjordbruket* inom svensk mjölkproduktion. Vi skall ha samma förutsättningar som övriga EU.
  2. Vi kan tänka oss att samarbeta med alla som kan hjälpa oss att nå våra mål.
  3. Arbeta för att mejerierna i Sverige inte glömmer syftet med sitt uppdrag att ge oss mjölkbönder högsta möjliga avräkningspris (i dasgläget är ett acceptabelt baspris minst 5 kr/kg mjölk).
  4. Vi får inte bättre djurhållning än vad ekonomin tillåter.
  5. Sveriges Mjölkbönder skall verka för att vara ett moraliskt stöd både i med- och motgångar. Det finns alltid en människa bakom.


*med produktionsjordbruk menas en produktion där mjölken står för huvudinkomsten i företaget


Hur är föreningen organiserad och hur styrs den?

Sveriges Mjölkbönder är en fristående intresseförening med modell utifrån LDM i Danmark. Föreningen är även medlem i European Milk Board, EMB, ett nätverk för europeiska mjölkproducentföreningar. Föreningens arbete leds av en styrelse med för närvarande sex personer inklusive en ordförande och en vice ordförande. Dessutom finns en tjänsteman som arbetar som verksamhetsledare i föreningen.


Vem kan vara medlem?

Våra medlemmar är enskilda mjölkproducenter, så medlem kan den vara som bedriver mjölkproduktion inom Sverige. Även icke mjölkproducenter är välkomna som stödmedlemmar dock utan rösträtt.

STYRELSEN

Stefan Gård  ordförande

Huggenäs Tolerud Björkhagen

661 92 Säffle

tel 070-622233

mail stefan.gard@hotmail.com


Claes Jonsson  vice ordförande

Bankebolet 543 94 Tibro

tel 070-3010931

mail bankebolet@gmail.com


Mats Karlsson

Grönlandsvägen 8  961 46 Boden

tel 070-3954866

mail emg.karlsson@gmail.com


Ulrik Isleborn

Södra Isaryd Södergård 2  578 94 Aneby

tel 070-2529027

mail isaryd@gmail.com


Petter Pettersson

Nygårdsvägen 40 942 34 Älvsbyn

tel 070-3923452

mail petterpet@me.com


Åsa Augustsson

Istrum Stjälkholmen 2  532 96 Skara

tel 070-5575055

mail knegoffs@ hotmail.com


Magnus Svensson

Röckla 6  532 73 Virestad

tel 076-8300298

mail rockla6@gmail.com

DOKUMENT


Kallelse till årsmöte 2021


Dagordning för årsmötet 2021


Verksamhetsberättelse 2020


Verksamhetsplan 2021Sveriges Mjölkbönders stadga