OM OSS


När bildades Sveriges Mjölkbönder?

Sveriges Mjölkbönder bildades den 15 februari 2006 som en systerorganisation till Landsforeningen af Danske Maelkeproducenter, LDM, i Danmark. Föreningen hette då LDM Sveriges Mjölkbönder. Eftersom vi i dag är fristående från den danska organisationen besluades det vid årsstämman 2011 att förkortningen LDM tas bort.


Vad är föreningens syfte?

Sveriges Mjölkbönder är en intresseorganisation för mjölkproducenter. Syftet med verksamheten är att, med fokus på mjölkböndernas lönsamhet, skapa en framtidstro i mjölkproduktionen genom att driva på förändringar, förmedla ny kunskap och påverka beslutsfattare.


Vilken är föreningens programförklaring?

Föreningen har fem huvudpunkter som genomsyrar arbetet:

  1. Sveriges Mjölkbönder skall jobba för produktionsjordbruket* inom svensk mjölkproduktion. Vi skall ha samma förutsättningar som övriga EU.
  2. Vi kan tänka oss att samarbeta med alla som kan hjälpa oss att nå våra mål.
  3. Arbeta för att mejerierna i Sverige inte glömmer syftet med sitt uppdrag att ge oss mjölkbönder högsta möjliga avräkningspris (i dasgläget är ett acceptabelt baspris minst 5 kr/kg mjölk).
  4. Vi får inte bättre djurhållning än vad ekonomin tillåter.
  5. Sveriges Mjölkbönder skall verka för att vara ett moraliskt stöd både i med- och motgångar. Det finns alltid en människa bakom.


*med produktionsjordbruk menas en produktion där mjölken står för huvudinkomsten i företaget


Hur är föreningen organiserad och hur styrs den?

Sveriges Mjölkbönder är en fristående intresseförening med modell utifrån LDM i Danmark. Föreningen är även medlem i European Milk Board, EMB, ett nätverk för europeiska mjölkproducentföreningar. Föreningens arbete leds av en styrelse med för närvarande sex personer inklusive en ordförande och en vice ordförande. Dessutom finns en tjänsteman som arbetar som verksamhetsledare i föreningen.


Vem kan vara medlem?

Våra medlemmar är enskilda mjölkproducenter, så medlem kan den vara som bedriver mjölkproduktion inom Sverige. Även icke mjölkproducenter är välkomna som stödmedlemmar dock utan rösträtt.

STYRELSEN


Claes Jonsson, ordförande

Bankebolet 2, 543 94 Tibro

070-301 09 31

bankebolet@gmail.com


Mats Karlsson, vice ordförande

Grönlandsvägen 8, 961 46 Boden

070-395 48 66

emg.karlsson@gmail.com


Ulrik Isleborn, vice ordförande

Södra Isaryd Södergård 2, 578 94 Aneby

070-252 90 27

isaryd@gmail.com


Petter Pettersson

Nygårdsvägen 40, 942 34 Älvsbyn

070-392 34 52

petterpet@me.com


Åsa Augustsson

Istrum Stjälkholmen 2, 532 96 Skara

070-557 50 55

knegoffs@ hotmail.com


Johan Arnoldsson

Birgit Nilssons väg 33, 269 00 Båstad

076-16 721 67
bjk010761@bjarenet.com