OM OSS


När bildades Sveriges Mjölkbönder?

Sveriges Mjölkbönder bildades den 15 februari 2006 som en systerorganisation till Landsforeningen af Danske Maelkeproducenter, LDM, i Danmark. Föreningen hette då LDM Sveriges Mjölkbönder. Eftersom vi i dag är fristående från den danska organisationen besluades det vid årsstämman 2011 att förkortningen LDM tas bort.


Vad är föreningens syfte?

Sveriges Mjölkbönder är en intresseorganisation för mjölkproducenter. Syftet med verksamheten är att, med fokus på mjölkböndernas lönsamhet, skapa en framtidstro i mjölkproduktionen genom att driva på förändringar, förmedla ny kunskap och påverka beslutsfattare.


Vilken är föreningens programförklaring?

Föreningen har fem huvudpunkter som genomsyrar arbetet:

  1. Sveriges Mjölkbönder skall jobba för produktionsjordbruket* inom svensk mjölkproduktion. Vi skall ha samma förutsättningar som övriga EU.
  2. Vi kan tänka oss att samarbeta med alla som kan hjälpa oss att nå våra mål.
  3. Arbeta för att mejerierna i Sverige inte glömmer syftet med sitt uppdrag att ge oss mjölkbönder högsta möjliga avräkningspris (i dasgläget är ett acceptabelt baspris minst 5 kr/kg mjölk).
  4. Vi får inte bättre djurhållning än vad ekonomin tillåter.
  5. Sveriges Mjölkbönder skall verka för att vara ett moraliskt stöd både i med- och motgångar. Det finns alltid en människa bakom.


*med produktionsjordbruk menas en produktion där mjölken står för huvudinkomsten i företaget


Hur är föreningen organiserad och hur styrs den?

Sveriges Mjölkbönder är en fristående intresseförening med modell utifrån LDM i Danmark. Föreningen är även medlem i European Milk Board, EMB, ett nätverk för europeiska mjölkproducentföreningar. Föreningens arbete leds av en styrelse med för närvarande sex personer inklusive en ordförande och en vice ordförande. Dessutom finns en tjänsteman som arbetar som verksamhetsledare i föreningen.


Vem kan vara medlem?

Våra medlemmar är enskilda mjölkproducenter, så medlem kan den vara som bedriver mjölkproduktion inom Sverige. Även icke mjölkproducenter är välkomna som stödmedlemmar dock utan rösträtt.

STYRELSEN

Från vänster Ulrik, Petter, Claes, Stefan, Birgitta och Anders.

Stefan Gård (ordförande)
070-62 222 33

stefan.gard@hotmail.com


Claes Jonsson (vice ordf.)

070-30 109 31
clas.jonsson@lrf.se

Birgitta Berndtsson (sekreteriat)

076-77 582 38
birgitta@bbc-agriconsulting.com

Petter Pettersson

070-392 34 52
petterpet@me.com

Rikard Mikaels
073-53 190 12

rikard.mikaels@gmail.com


Ulrik Isleborn
070-25 290 27

isarydab@gmail.com


Anders Håkansson
070-53 367 52

andhak75@hotmail.com


DOKUMENT


Kallelse till årsmöte 2020


Dagordning för årsmötet 2020


Verksamhetsberättelse 2019


Verksamhetsplan 2020Sveriges Mjölkbönders stadga