Välkommen till Sveriges Mjölkbönder!

Det planerade årsmötet ställs tillsvidare in på grund av Coronaviruset!

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölkproduktion.

Sveriges Mjölkbönder är medlemmar i European Milk Board.