Välkommen till Sveriges Mjölkbönder!

Kort från styrelsens senaste telefonmöte 2020-08-28


  • Efter diskussion om hur våra föreningar fungerar nu kom vi fram till att: Det är dags att starta om våra föreningar så att vi når de mål som vi hade från början när vi bildade dem.Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölkproduktion.

Sveriges Mjölkbönder är medlemmar i European Milk Board.