Välkommen till Sveriges Mjölkbönder!

Kort från styrelsens senaste telefonmöte 2020-07-08


  • Vi diskuterade bland annat hur vi skall bli fler medlemmar för att få ännu större tyngd bakom våra åsikter.

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölkproduktion.

Sveriges Mjölkbönder är medlemmar i European Milk Board.