Välkommen till Sveriges Mjölkbönder!

Alla mjölkbönder hälsas välkomna till Sveriges Mjölkbönders årsmöte 2023 med möjlighet att diskutera med landsbygdsministern


TID:       Mån 27 mars 2023 klockan 10:00

PLATS: Bygdegården i anslutning till Ramnereds Lantbruk,        

               Ramnered 325 Värnersborg


Vi samlas med kaffe klockan 10:00 innan vi förflyttar oss till Ramnered lantbruk för gårdsbesök. Därefter årsmöte och lunch innan landsbygdsministern Peter Kullgren kommer klockan 14:00 och ca klockan 15:00 avslutar vi med kaffe.


Agenda årsmötet

Stadgeenliga stämmopunkter


Anmälan Ring eller SMS:a Petter Pettersson , 070-392 34 52, senast en vecka innan så vi vet hur många vi blir till lunchen.

                   

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölkproduktion.

Sveriges Mjölkbönder är medlemmar i European Milk Board.