Välkommen till Sveriges Mjölkbönder!

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölkproduktion.

Sveriges Mjölkbönder är medlemmar i European Milk Board.